WERKSPOORKWARTIERBruisende katalysator van het Werkspoorkwartier.
GROENE WERKPLEKWerkruimtes in een groene omgeving.
COLLECTIEF KARAKTERCollectieve en openbare tuin met ontmoetings- en expositieruimte
DUURZAAM & CIRCULAIRPlatform voor experiment met duurzaamheid en de circulaire economie